Algemene vergadering op 17 december 2017 om 15.30 uur te Grimbergen, Sporthal Verbrande Brug.

Verslag van de Algemene Vergadering van C.M.B. op zondag 15 januari 2017 in de Sporthal van Grimbergen.

Welkomstwoord.

De Algemene Vergadering begint om 15.30 uur met het verwelkomingswoordje van de Voorzitter aan de aanwezige leden en genodigden.  Er zijn een klein veertigtal leden aanwezig.    Hebben zich laten verontschuldigen : Michel Desmet, Miguel Parrent en Vincent Vanoeteren.

De Voorzitter herdenkt de leden die in het afgelopen jaar overleden zijn: Francis Fabry, Gaby Fraikin en Alphonse Verlinden.

Verzending van het ledenblad : gezien het expeditiebedrijf ermee stopt heeft het Comité gekozen voor een eigen verzending. Het is het Redactieteam dat nu zelf  zorgt voor etikettering en verzending. Vandaar de noodzaak om Jacques Bastiaens te informeren over elke adreswijziging. Dit kan per telefoon of per e-mail gebeuren.                    We herinneren eraan, dat het ledenblad per e-mail in pdf formaat gestuurd wordt aan de leden die erom vragen (dit kan via het contactformulier op onze website).

Externe relaties :

– Club Les Vieux Clous van Rijsel : een delegatie van het Comité heeft het bestuur van deze club ontmoet : toenadering is gewenst en deze zullen op de CMB stand te Wieze aanwezig zijn.

– Club van Binche : deze club is in feite een spin-off van de CMB.      Ook hier is toenadering gewenst.

– We herinneren u aan het jubileum – in 2018 –  van 25 jaar officiële verbroedering met de VMCC, South Wales Section.

– Oldtimer MotorCycle Adventures : Yves Campion legt uit dat de OMCA jaarlijks een lange-afstand (meer dan 3000 km) rally organiseert, dit in samenwerking met de clubs CMB, LOMC en VMCB. In 2017 gaat deze rally voor pré-1945 motoren door van 1 tot 9 juli. Er wordt van Luik naar Bratislava heen en terug gereden. Kost : 775 €. Technische assistentie gegarandeerd. Affiche in dit ledenblad nr. 360.

MARSH verzekering : pech verhelping in België en tot 300 km over de grens, met mogelijkheid, mits premie supplement, van dekking in gans Europa. Meer details op de website van de BFOV.

Financieel verslag.

De Penningmeester, Guido Van Obbergen, geeft uitleg over de financiële toestand. Het jaar 2016 eindigt met een positief saldo van +/- 800 €. De financiën van de Club blijven gezond, met een huidig positief saldo van 14697,71 € waarvan men nog druk- en verzendingskosten van ons ledenblad moet aftrekken, in totaal 14875 €. De rekeningen worden eenparig goedgekeurd door de aanwezige leden en volmacht houders. Het aantal leden blijft stabiel, 164 eind 2016, maar het lidgeld voor 2017 is nog niet volledig opgenomen in de boekhouding.

Het ledenblad wordt ook aan een 20tal clubs bezorgd (uitwisseling).

Hernieuwing van het Comité.

Gezien er geen nieuwe kandidaten zijn, wordt het uittredend Comité in de huidige functies hernieuwd met eenparige stemming van de aanwezige leden en volmacht houders.

Diversen.

Niemand vraagt het woord meer. De officiële zitting wordt om 16.15 uur opgeheven. De pannenkoeken worden opgediend, er wordt nog wat nagepraat.

Paul Saint-Mard, Voorzitter

Jacques Bastiaens, Redacteur

Marie-Henriette Struyf, Redactiesecretaresse

FBVA - BFOV

The Vintage Motor Cycle Club

Fédération Belge des Véhicules Anciens
Belgische Federation voor Oude Voertuigen

Vintage Motor Cycle Club