Verslag van de Algemene Vergadering van C.M.B. op zondag 13 januari 2019 in de Cafetaria van de Sporthal Verbrande Brug te Grimbergen.

De Algemene Vergadering begint om 15.45 uur met het verwelkomingswoordje van de Voorzitter aan de aanwezige leden en genodigden. Hij meldt dat het de laatste Algemene vergadering onder zijn voorzitterschap is.
Er zijn een veertigtal leden aanwezig.
Hebben zich laten verontschuldigen : Henri en Michel Bovy, Eric Damanet, Michel Demol, Michel Desmet, Philippe Godin et Pierre Ghyselinck.
Guy Van Obberghen, Penningmeester, geeft verslag over zijn beheer van de financieën van de club.
De balans van 2017 was + 1456 €, gezien sommige uitgaven met betrekking tot het dienstjaar 2017 pas in 2018 gedaan werden (kosten voor het maandblad en BA verzekering).
De balans van 2018 is -1222 €.
Ons (positief) kassaldo was 16154 € eind 2017 en 14933 € eind 2018.
Het behoud van een belangrijk positief saldo is te wijten aan het spaarzame beheer van onze activa.
De rekeningen worden met eenparigheid goedgekeurd door de aanwezige leden.
De aanwezige leden verlenen eenparig ontlasting aan de bestuursleden.
Het uittredend Comité wordt – met uitzondering van Paul Saint-Mard, ontslagnemende voorzitter – in de huidige functies voor een jaar hernieuwd met eenparige stemming van de aanwezige leden.
In antwoord op een vraag van J.P. Piron betreffende de club verzekering, meldt Paul Saint-Mard dat een clublid een activiteit “onder auspiciën van de club” mag organiseren, maar dat deze het comité
voorafgaand moet inlichten en dat hij ook de voorwaarden opgelegd door de verzekering moet naleven.
Paul Saint-Mard stelt de kandidatuur voor van Dany Faict voor het voorzitterschap en herinnert eraan, dat Dany al heel lang lid is van de club en dat hij jaren geleden ook al voorzitter geweest is.
De kandidatuur van Dany wordt eenparig goedgekeurd en hij krijgt warme applaus voor zijn voorzitterschap.
Paul betreurt de afwezigheid van dames in het comité mais wenst Marie-Henriette te bedanken voor haar werk “in de schaduw”.
Dany Faict, nieuwe voorzitter, stelt zijn project voor, voornamelijk de club verjongen en een nieuwe impuls geven. Hij herinnert eraan, dat de club begonnen is met een handvol leden, uitgegroeid is tot 400 leden, en later teruggevallen is tot het huidige en stabiele aantal van ongeveer 150 leden.
Oorspronkelijk was het lidmaatschap voorbehouden aan eigenaars van pré-1965 motoren.
De wetgeving inzake oldtimer voertuigen is geëvolueerd en geregionaliseerd. Het is belangrijk, de eigenaars van oude motoren te verdedigen en bij de BFOV vertegenwoordigd te zijn teneinde overal te mogen blijven rijden met onze oldtimer motoren. Dit zijnde zal er moeten gezorgd worden voor de vervanging van Philippe Godin in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de motoren sector bij de BFOV.
Dany herinnert eraan, dat onze motoren gemaakt zijn om te rijden en betreurt dat, behalve hijzelf en Yves Campion, niemand naar de Algemene Vergadering met de motor gekomen is. Hij doet een warme oproep tot medewerking en steun aan het comité en dringt aan, dat men de activiteit in de club zou behouden en ontwikkelen.
Paul meldt dat hij altijd beschikbaar zal blijven om de nieuwe voorzitter te steunen.
Niemand heeft nog vragen of opmerkingen. Het officiële gedeelte van de Algemene Vergadering wordt om 16.15 uur opgeheven.
Er volgt nu een presentatie door Wouter Bollen en Yves Noël van hun jaarlijks evenement Petrol Factory dat dit jaar op 16 juni te Vilvoorde zal plaats hebben. Meer weten? Zie www.dekruitfabriek.com Het evenement verzamelt alle oude benzine voertuigen en de organisatoren zouden onze club graag verwelkomen met een paar tentoongestelde motoren.
Er zullen custom en klassieke motoren aanwezig zijn, maar ook bromfietsen, miniatuur motoren, eten en drank standen. Het evenement loopt als “meet and greet”. De eerste editie vond plaats in 2016 en legde de nadruk op het industriële verleden van Vilvoorde (Renault, La Mondiale,…). In 2019 zal Petrol Factory georganiseerd worden in samenwerking met de plaatselijke organisatie “Sunday Morning Classics”. Er zullen Beveiligde demonstraties van het opstarten van klassieke motoren zullen er ook te zien zijn.
Traditiegetrouw worden de pannenkoeken opgediend, er wordt nog wat nagepraat in een gezellige sfeer.

FBVA - BFOV

The Vintage Motor Cycle Club

Fédération Belge des Véhicules Anciens
Belgische Federation voor Oude Voertuigen

Vintage Motor Cycle Club