Verslag van de Algemene Vergadering van C.M.B. op zondag 10 januari 2016 in het Sportcentrum van Defensie te Duisburg (Tervuren).

Welkomstwoord.

De Algemene Vergadering begint om 15.30 uur met het verwelkomingwoordje van de Voorzitter aan de aanwezige leden. Hij biedt namens de Club zijn excuses aan de leden die zich nutteloos naar Duisburg verplaatst hebben in de maand november 2015. De Voorzitter laat de aanwezigheidslijst invullen, in totaal een klein veertigtal aanwezige leden.

Hebben zich laten verontschuldigen : Philippe Godin, Miguel Parrent en Stephane Oger.

De Voorzitter neemt het woord : de CMB bestaat nu 36 jaar en Paul Saint-Mard is al 23 jaar Voorzitter.

Financieel verslag.

De Penningmeester, Guido Van Obbergen, geeft uitleg over de financiële toestand. Het dienstjaar 2015 wordt afgesloten met een negatief saldo (- 1478 euro), dit omdat er een aantal uitgaven met betrekking tot het dienstjaar 2014 pas in 2015 betaald zijn. Onze financiële toestand blijft gezond en de rekening van de Club bedraagt huidig een positief saldo van + 12 329 euro. De club bijdrage aan de BFOV is gestegen. De andere zware uitgavenpost is het drukken en verzenden van het ledenblad. De rekeningen worden eenparig goedgekeurd.

Hernieuwing van het Comité.

Gezien er geen nieuwe kandidaten zijn, wordt het uittredend Comité in de huidige functies hernieuwd.

Diversen.

De Voorzitter meldt het vertrek van 5 leden naar andere clubs (meer merk- of plaatsgebonden). Hij herinnert eraan, dat de Club een aandachtig hoor blijft bieden aan zijn leden, en leest uit een brief van ons lid A. Coppieters : de brief wordt integraal in het ledenblad gepubliceerd. In 2015, waren we van 10 naar 6 ledenbladen per jaar overgeschakeld : dit was een fout en bijgevolg zullen we in 2016 opnieuw 10 uitgaven per jaar verzekeren, dit om de banden tussen de leden te behouden. Er wordt een oproep aan de leden gericht, opdat ze via het ledenblad alle bruikbare informatie zouden delen op het gebied van de oude motoren in hun streek : tentoonstelling, museum, rally’s,…

Onze vrienden Henri en Michel Bovy delen ons mee dat ze (op een zachte wijze) ontslag nemen als Voorzitter en Secretaris van het VMCB : ze krijgen warme applaus voor het werk dat ze gedurende al die jaren verricht hebben.

Voorstellen.

Op algemene vraag worden volgende activiteiten voorgesteld :

  • Sleuteldagen

  • Informele motor ritten in de omgeving van Brussel

Niemand vraagt het woord meer.

De officiële zitting wordt om 16.00 uur opgeheven.

De pannenkoeken worden opgediend, er wordt nog aan tafel, en later in de bar nagepraat.

Paul Saint-Mard, Voorzitter

Jacques Bastiaens, Redacteur

Marie-Henriette Struyf, Redactiesecretaresse

FBVA - BFOV

The Vintage Motor Cycle Club

Fédération Belge des Véhicules Anciens
Belgische Federation voor Oude Voertuigen

Vintage Motor Cycle Club