Het woordje van de Voorzitter. december 2017

Van ditjes, datjes en andere zaken.

Beste vrienden en vriendinnen,

Ik nodig jullie allen uit om talrijk naar onze algemene vergadering van 17 december te Grimbergen Verbrande Brug te komen. Wij verwachten jullie en danken u voor uw aanwezigheid… en een kleine attentie in verband met de club zal aan de aanwezigen overhandigd worden.

Een algemene vergadering is gericht tot alle leden en iedereen zou zich ermee betrokken moeten voelen vermits het gaat over de werking van de club.

Zoals gewoonlijk heb ik een paar leden van andere clubs uitgenodigd om van gedachten te wisselen.

Wij denken eraan, in samenwerking met onze "broeders" uit Wales, een toeristische rally in de maand Mei 2018 in de Westhoek te organiseren, ter herinnering van het einde van de eerste Wereldoorlog, 100 jaar terug. Deze streek heeft er alle belang bij, gekend te worden, in het bijzonder in de wereld van de oldtimer motoren. Wij verwijzen u naar de Franse club "Les Vieux Clous" die regelmatig in de grensstreek rijdt.

Indira Gandhi heeft gezegd "Het geluk bestaat erin, dat uw daden in overeenstemming zijn met uw woorden". We zullen bij gevolg de deelnemers trachten gelukkig te maken.

Bent u de club nog iets schuldig ? Wij herinneren u eraan, dat het lidgeld voor 31 december dient betaald te worden, zoniet zou de BFOV ons een sanctie kunnen opleggen wegens laattijdige betaling.

De winter biedt ons de gelegenheid om onze oldtimers te onderhouden. Denk eraan, de remmen te controleren, want gas geven is goed, maar tijdig en veilig stoppen is nog beter, zoals wijlen Emile Pijpje altijd zei.

Rijdt voorzichtig.

Met de hoop jullie talrijk op onze algemene vergadering terug te zien.

Paul Saint-Mard,

Voorzitter.

FBVA - BFOV

The Vintage Motor Cycle Club

Fédération Belge des Véhicules Anciens
Belgische Federation voor Oude Voertuigen

Vintage Motor Cycle Club